Добруджански земеделски институт

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:48:26
ID номер: 9097688 Статус: възложена

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Възложителят обявява обществена поръчка с цел да избере изпълнители на услуги по застраховане на земеделски култури, недвижимо и движимо имущество, транспортни средства, трудова злополука за работниците и служителите и застраховане на служителите при пътуване в чужбина, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции:

•Обособена позиция (ОП) № 1: „Услуги по Общо застраховане", с максимална прогнозна стойност: 50 660,00 (петдесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева

•Обособена позиция (ОП) № 2: „Услуги по задължително застраховане на работниците и служителите със застраховка „Трудова злополука”", с максимална прогнозна стойност: 3 000 (три хиляди) лева;

•Обособена позиция (ОП) № 3: „Услуги по застраховане на служителите при служебни пътувания в чужбина”, с максимална прогнозна стойност: 280.00 (двеста и осемдесет) евро (по курса на БНБ към датата на обява - 1.95583 евро/1 лв – 547,63 лв (петстотин четиридесет и седем 0,63) лева

Индивидуален номер на процедурата: 0006188
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 54207.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - административен ръководител
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:50:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873588
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:50:07
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:50:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации по обособените позиции

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:53:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873752
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:53:26
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:53:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекти на договори по обособени позиции

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:54:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873857
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:54:55
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:54:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:56:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120873918
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:56:02
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:56:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 192, ал 4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 13:53:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121966845
  Удостоверено време: 15.04.2020 13:53:35
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 10:53:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 13:54:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121966913
  Удостоверено време: 15.04.2020 13:54:20
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 10:54:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-30 16:38:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122971278
  Удостоверено време: 30.04.2020 16:38:25
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2020 13:38:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-04 11:59:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123208200
  Удостоверено време: 04.05.2020 11:59:42
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2020 08:59:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-11 12:22:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123698856
  Удостоверено време: 11.05.2020 12:22:08
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2020 09:22:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-11 12:24:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123699006
  Удостоверено време: 11.05.2020 12:24:04
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2020 09:24:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори