Добруджански земеделски институт

„Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:11:44
ID номер: 9097686 Статус: възложена

„Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции” 

Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции:

1.Обособена позиция (ОП) № 1: „Производство на 2 000 кг. семена от слънчоглед, хибрид 3607А х 1251R”, с максимална прогнозна стойност 16 000 (шестнадесет хиляди) лева, без ДДС;

2. Обособена позиция (ОП) № 2: „Производство на 1 000 кг. семена от слънчоглед, хибрид “ДАЛЕНА CLP”, с максимална прогнозна стойност 8 000 (осем хиляди) лева, без ДДС;

3. Обособена позиция (ОП) № 3: „Производство на 1 000 кг. семена от слънчоглед, хибрид “Енигма CLP”, с максимална прогнозна стойност 8 000 (осем хиляди) лева, без ДДС;

4. Обособена позиция (ОП) № 4: „Производство на 200 кг. базови семена от слънчоглед, линия 1111 А”, с максимална прогнозна стойност 6 000 (шест хиляди) лева, без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0006186
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 38000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77110000; 03111300
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-06 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; доц. д-р Г. Георгиев
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 88 855 6913
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:13:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120871452
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:13:33
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:13:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация Об.П.№ 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:28:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120872345
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:28:43
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:28:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация Об.П.№ 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:29:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120872378
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:29:18
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:29:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация Об.П.№ 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:30:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120872450
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:30:13
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:30:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация Об.П.№ 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:30:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120872475
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:30:42
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:30:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:36:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120872809
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:36:45
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:36:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 14:38:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120872896
  Удостоверено време: 26.03.2020 14:38:12
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 12:38:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 14:02:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121967461
  Удостоверено време: 15.04.2020 14:02:18
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 11:02:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнители

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 14:03:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121967504
  Удостоверено време: 15.04.2020 14:03:04
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 11:03:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-30 10:55:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122946110
  Удостоверено време: 30.04.2020 10:55:13
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2020 07:55:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-09 21:45:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123655765
  Удостоверено време: 09.05.2020 21:45:59
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2020 18:45:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-09 21:47:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123655787
  Удостоверено време: 09.05.2020 21:47:42
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2020 18:47:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-15 12:04:55
  Дата и час на промяна: 2020-05-19 12:02:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124273576
  Удостоверено време: 19.05.2020 12:02:49
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2020 09:02:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори