Добруджански земеделски институт

„Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Дата и час на публикуване: 2019-10-29 11:27:55
ID номер: 9093999 Статус: възложена

Възложителят открива обществената поръчка за събиране на оферти с обява, с цел да определи доставчик на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството като за целта, в приложена „Техническа спецификация“, е представил примерен списък на необходимите ветеринарни медикаменти и консумативи.

Индивидуален номер на процедурата: 0005646
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; д-р А. Георгиев - ветеринарен лекар
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 88 897 1905
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 11:29:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111390046
  Удостоверено време: 29.10.2019 11:29:45
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 09:29:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 11:30:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111390085
  Удостоверено време: 29.10.2019 11:30:30
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 09:30:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор с изпълнител

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 11:31:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111390143
  Удостоверено време: 29.10.2019 11:31:24
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 09:31:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 11:34:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111390383
  Удостоверено време: 29.10.2019 11:34:46
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 09:34:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (съгл. чл. 188, ал. 2 от ЗОП)

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 13:24:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112267407
  Удостоверено време: 12.11.2019 13:24:25
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 11:24:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата и час на отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 13:33:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112267915
  Удостоверено време: 12.11.2019 13:33:11
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 11:33:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията - 19.11.2019г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:05:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112766148
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:05:19
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:05:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител № 24/02.12.2019 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 11:18:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113683063
  Удостоверено време: 05.12.2019 11:18:14
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 09:18:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори