Добруджански земеделски институт

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Дата и час на публикуване: 2019-05-08 12:12:20
ID номер: 9088115 Статус: възложена

Настоящата обява за събиране на оферти е публикувана от възложителя с цел да бъде избран изпълнител на услуги по застраховане на земеделски култури, имущество, транспортни средства, трудова злополука и застраховане при пътуване в чужбина, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”. Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции. Подробна информация за минималните изисквания на възложителя към услугата са изложени в  Технически спецификации №№ 1, 2, 3 към обявата.

Индивидуален номер на процедурата: 0004928
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 51547.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-20 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 13:16:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100128763
  Удостоверено време: 08.05.2019 13:16:34
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 10:16:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации по обособени позиции

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 13:18:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100128946
  Удостоверено време: 08.05.2019 13:18:54
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 10:18:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекти на договори по обособени позиции

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 13:20:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100129022
  Удостоверено време: 08.05.2019 13:20:27
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 10:20:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-05-08 13:23:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100129170
  Удостоверено време: 08.05.2019 13:23:13
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2019 10:23:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 192, ал 4 от ЗОП / 21.05.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-23 12:55:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101242724
  Удостоверено време: 23.05.2019 12:55:25
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2019 09:55:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 19:36:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102616636
  Удостоверено време: 10.06.2019 19:36:02
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 16:36:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-17 13:32:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103110712
  Удостоверено време: 17.06.2019 13:32:26
  Удостоверено време по UTC: 17.06.2019 10:32:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-21 13:11:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103360539
  Удостоверено време: 21.06.2019 13:11:22
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2019 10:11:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор с изпълнител по Обособена позиция № 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-21 13:13:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103360676
  Удостоверено време: 21.06.2019 13:13:01
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2019 10:13:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор с изпълнител по Обособена позиция № 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-21 13:14:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103360830
  Удостоверено време: 21.06.2019 13:14:48
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2019 10:14:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори