Добруджански земеделски институт

„Доставка на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Дата и час на публикуване: 2018-08-03 14:21:08
ID номер: 9079255 Статус: възложена

Възложителят открива обществената поръчка за събиране на оферти с обява, с цел да определи доставчик на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на животновъдството като за целта, в приложена „Техническа спецификация “, е представил примерен списък на необходимите ветеринарни медикаменти и консумативи, без да се ангажира с тяхното пълно усвояване по вид и количество. Възложителят, при необходимост, може да закупи ветеринарни медикаменти и консумативи, които не са включени в списъка, но до размера на определения максимален финансов ресурс.

Възложителят изисква предлаганите от участника, определен за изпълнител, ветеринарни медикаменти и консумативи да са лицензирани за употреба, съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 726/2004", както и да фигурират в „Регистър на лицензираните за употреба ветеринарно-медицински продукти в Република България“, поддържан в интернет-страницата на БАБХ.

Доставяните ветеринарни медикаменти  и консумативи следва да са в оригинална опаковка с ненарушена цялост, да бъдат придружени с инструкция за ползване (информационен лист) и към датата на доставка, всеки един артикул, следва да има остатъчен срок на годност не по-кратък от 75% от общия срок на годност, указан от производителя, на опаковката. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004022
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 37500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000; 33698000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-20 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; д-р Младен Василев - ветеринарен лекар
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 681 8862
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:05:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089313338
  Удостоверено време: 03.08.2018 15:05:29
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 12:05:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:06:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089313423
  Удостоверено време: 03.08.2018 15:06:47
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 12:06:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:07:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089313483
  Удостоверено време: 03.08.2018 15:07:53
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 12:07:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 15:12:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089313839
  Удостоверено време: 03.08.2018 15:12:51
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 12:12:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-08-15 14:20:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089980149
  Удостоверено време: 15.08.2018 14:20:23
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2018 11:20:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място за отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-15 14:22:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089980242
  Удостоверено време: 15.08.2018 14:22:27
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2018 11:22:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-25 10:37:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090994299
  Удостоверено време: 25.09.2018 10:37:00
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2018 07:37:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-25 10:38:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090994438
  Удостоверено време: 25.09.2018 10:38:37
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2018 07:38:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-25 10:40:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090994567
  Удостоверено време: 25.09.2018 10:40:16
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2018 07:40:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори