Добруджански земеделски институт

„Услуги по застраховане за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Дата и час на публикуване: 2018-04-23 14:04:54
ID номер: 9075242 Статус: възложена

Настоящата обява за събиране на оферти е публикувана от възложителя с цел да бъде избран изпълнител на услуги по застраховане на земеделски култури, животни, имущество, транспортни средства, трудова злополука и застраховане при пътуване в чужбина, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”. Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции. Подробна информация за минималните изисквания на възложителя към услугата са изложени в  Технически спецификации №№ 1, 2, 3 към обявата.

Индивидуален номер на процедурата: 0003669
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 51947.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-11 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 08:44:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081865886
  Удостоверено време: 24.04.2018 08:44:42
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 05:44:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации по обособени позиции

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 08:46:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081865965
  Удостоверено време: 24.04.2018 08:46:14
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 05:46:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекти на договори по обособени позиции

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 08:47:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081866036
  Удостоверено време: 24.04.2018 08:47:24
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 05:47:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 08:49:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081866177
  Удостоверено време: 24.04.2018 08:49:50
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 05:49:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 10:14:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082035757
  Удостоверено време: 26.04.2018 10:14:34
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2018 07:14:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за приемане на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 15:28:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082861236
  Удостоверено време: 08.05.2018 15:28:00
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 12:28:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на получени в срока документи

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 15:33:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082861806
  Удостоверено време: 08.05.2018 15:33:22
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 12:33:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол комисия № 490/15.05.2018

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-15 16:24:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083380104
  Удостоверено време: 15.05.2018 16:24:04
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2018 13:24:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение определяне на изпълнител № 325-д/15.05.2018

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-15 16:25:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083380222
  Удостоверено време: 15.05.2018 16:25:41
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2018 13:25:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. П № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-28 11:49:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084285419
  Удостоверено време: 28.05.2018 11:49:08
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2018 08:49:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. П № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 16:11:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084645231
  Удостоверено време: 01.06.2018 16:11:38
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 13:11:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Договор с изпълнител по Об. П № 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 16:13:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084645394
  Удостоверено време: 01.06.2018 16:13:19
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 13:13:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Полица застраховка "Животни"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 16:14:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084645557
  Удостоверено време: 01.06.2018 16:14:51
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 13:14:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. П № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 16:15:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084645651
  Удостоверено време: 01.06.2018 16:15:52
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 13:15:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Договор с изпълнител по Об. П № 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 16:16:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084645774
  Удостоверено време: 01.06.2018 16:16:46
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 13:16:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Договор с изпълнител по Об. П № 1 _полица имущество

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 16:00:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085378493
  Удостоверено време: 11.06.2018 16:00:02
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 13:00:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към Договор с изпълнител по Об. П № 1_полица земед. култури - пролетници

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 16:03:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085378903
  Удостоверено време: 11.06.2018 16:03:15
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 13:03:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори