Добруджански земеделски институт

„Услуги по специализиран превоз на персонала на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево”

Дата и час на публикуване: 2018-04-23 11:13:12
ID номер: 9075194 Статус: възложена

Настоящата обява за събиране на оферти е публикувана от възложителя с цел да бъде избран изпълнител на услуги по специализиран превоз на персонала на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, от/до работното място.Подробна информация за минималните изисквания на възложителя към услугата са изложени в приложен файл към обявата -  Техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003667
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 37000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-09 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:09:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081803148
  Удостоверено време: 23.04.2018 12:09:32
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 09:09:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:10:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081803221
  Удостоверено време: 23.04.2018 12:10:25
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 09:10:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:11:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081803290
  Удостоверено време: 23.04.2018 12:11:24
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 09:11:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 12:14:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081803557
  Удостоверено време: 23.04.2018 12:14:28
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 09:14:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за подаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 16:23:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082548633
  Удостоверено време: 03.05.2018 16:23:24
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 13:23:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място за отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-03 16:26:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082548910
  Удостоверено време: 03.05.2018 16:26:38
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2018 13:26:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол комисия №488/15.05.2018

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-15 16:21:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083379839
  Удостоверено време: 15.05.2018 16:21:29
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2018 13:21:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-28 11:54:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084286047
  Удостоверено време: 28.05.2018 11:54:55
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2018 08:54:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори