Добруджански земеделски институт

„Услуги по производство на семена от слънчоглед, за нуждите на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2018-03-12 08:46:42
ID номер: 9073741 Статус: възложена

Настоящата обява за събиране на оферти е публикувана от възложителя с цел да бъде избран изпълнител на услуги по производство на хибридни и сортови семена от слънчоглед, с предоставени от възложителя технология и количество семена, необходими  за засяване на земеделска площ на изпълнителя:

 1. Семена от слънчоглед, хибрид 3607А х 1251R – производство на 2000 кг.;
 2. Семена от слънчоглед, хибрид Деведа – производство на 1000 кг.;
 3. Семена от слънчоглед, хибрид Енигма – производство на 1000 кг.;
 4. Семена от слънчоглед, сорт Фаворит C1 - производство на 2000 кг.

 Обществена поръчкае разделена на 4 (четири) обособени позиции. Подробна информация за минималните изисквания на възложителя към услугата са изложени в приложени файлове към обявата -  Техническа спецификация №№ 1, 2, 3, 4.

Индивидуален номер на процедурата: 0003506
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 37000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-26 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: 0894334154
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:38:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078690212
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:38:29
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:38:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по об.позиция № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:39:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078690315
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:39:41
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:39:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по об.позиция № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:40:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078690391
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:40:28
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:40:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по об.позиция № 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:44:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078690698
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:44:27
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:44:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация по об.позиция № 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:45:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078690771
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:45:22
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:45:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор (важи за всички об. позиции)

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:46:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078690898
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:46:41
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:46:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:48:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078691032
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:48:38
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:48:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 11:56:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078691644
  Удостоверено време: 12.03.2018 11:56:58
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 09:56:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 14:34:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079369955
  Удостоверено време: 21.03.2018 14:34:32
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 12:34:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/27.03.18, утвърден от Възложител на 30.03.2018

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 12:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080116172
  Удостоверено време: 30.03.2018 12:15:27
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 09:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-17 10:43:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081362626
  Удостоверено време: 17.04.2018 10:43:51
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2018 07:43:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-17 12:05:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081371017
  Удостоверено време: 17.04.2018 12:05:20
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2018 09:05:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-19 10:53:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081526160
  Удостоверено време: 19.04.2018 10:53:24
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2018 07:53:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори