Добруджански земеделски институт

„Услуги по ремонт и техническо обслужване на автобуси и селскостопанска техника «Case» и прикачен инвентар (по списък)”, с части и консумативи на изпълнителя, по обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2018-01-26 11:13:05
ID номер: 9072503 Статус: възложена

Обществената поръчка е за избор на изпълнител на  услуги по ремонт и техническо обслужване на автобуси и селскостопанска техника «Case» и прикачен инвентар (по списък)”, с части и консумативи на изпълнителя и е разделена на 2 (две) обособени позиции:

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Услуги по ремонт и техническо обслужване, с части и консумативи на изпълнителя, на автобуси (по списък)”, до изчерпване на финансов ресурс: 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС;
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Услуги по ремонт и техническо обслужване, с части и консумативи на изпълнителя, на селскостопанска техника «Case» и прикачен инвентар (по списък)”, до изчерпване на финансов ресурс: 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0003306
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50000000 – Услуги по ремонт и поддръжка
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-19 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: 0894334154
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:44:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077279087
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:44:15
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:44:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация Об.П № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:45:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077279149
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:45:21
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:45:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация Об.П № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:46:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077279195
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:46:08
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:46:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:47:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077279263
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:47:05
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:47:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор, приложим и за двете обособени позиции

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:48:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077279332
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:48:05
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:48:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за попълването им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 13:49:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077279456
  Удостоверено време: 26.01.2018 13:49:53
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 11:49:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-02-13 11:07:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077812866
  Удостоверено време: 13.02.2018 11:07:40
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2018 09:07:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти и дата, час и място на отваряне на получените оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-02-13 11:09:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077812978
  Удостоверено време: 13.02.2018 11:09:20
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2018 09:09:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 13:24:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078214771
  Удостоверено време: 26.02.2018 13:24:13
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 11:24:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-16 14:51:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079007153
  Удостоверено време: 16.03.2018 14:51:41
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2018 12:51:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по Об. позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-16 14:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079007357
  Удостоверено време: 16.03.2018 14:53:33
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2018 12:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори