Добруджански земеделски институт

„Доставка и монтаж на оборудване за доилна инсталация (вакуумен и млечен път), за кравеферма на „Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево””

Дата и час на публикуване: 2017-06-02 10:30:44
Статус: приключена

Фактическото основание е необходимостта от доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за доилна инсталация (вакуумен и млечен път) като избраният за изпълнител, участник, демонтира старото оборудване, в кравефермата  на „Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”.

Индивидуален номер на процедурата: 0002399
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 38300.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16620000 – Доилни агрегати
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-19 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 10:46:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070798154
  Удостоверено време: 02.06.2017 10:46:57
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 07:46:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 10:48:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070798224
  Удостоверено време: 02.06.2017 10:48:05
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 07:48:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор с изпълнител

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 10:49:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070798300
  Удостоверено време: 02.06.2017 10:49:36
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 07:49:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-02 10:52:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070798451
  Удостоверено време: 02.06.2017 10:52:25
  Удостоверено време по UTC: 02.06.2017 07:52:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата и час на отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 14:18:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071250388
  Удостоверено време: 14.06.2017 14:18:38
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 11:18:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за събиране на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 08:15:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071276999
  Удостоверено време: 15.06.2017 08:15:43
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 05:15:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1/20.06.2017г. от заседание на Комисия за разглеждане и оценка на подадени оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-21 13:25:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071551816
  Удостоверено време: 21.06.2017 13:25:31
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2017 10:25:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 09:52:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072368378
  Удостоверено време: 13.07.2017 09:52:27
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 06:52:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи и фактура към Договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 11:27:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076312708
  Удостоверено време: 18.12.2017 11:27:13
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 09:27:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 14:36:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076318487
  Удостоверено време: 18.12.2017 14:36:50
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 12:36:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Окончателно освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2019-01-09 08:23:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094187866
  Удостоверено време: 09.01.2019 08:23:24
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2019 06:23:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори