Добруджански земеделски институт

„Избор на изпълнител на агротехнически услуги по силажиране на царевица за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Дата и час на публикуване: 2016-06-24 09:31:02Последна промяна: 2019-01-09 10:15:12
ID номер: 9053849 Статус: възложена

Избор на изпълнител на агротехнически услуги по силажиране на царевица за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево

Индивидуален номер на процедурата: 0001008
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 63400.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77100000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-08 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: +35989 433 41 54
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-06-24 09:25:45
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-24 10:30:44
 • Образци на документи за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-06-24 10:31:17
 • Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител на агротехнически услуги по силажиране на царевица за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-07-05 09:51:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049194736
  Удостоверено време: 05.07.2016 09:51:22
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2016 06:51:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1/11.07.2016г. от заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-13 09:02:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049471037
  Удостоверено време: 13.07.2016 09:02:25
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2016 06:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-13 09:04:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049471109
  Удостоверено време: 13.07.2016 09:04:09
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2016 06:04:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 13:22:49