Добруджански земеделски институт

„Доставка чрез покупка на торове, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2019-10-09 10:51:19
АОП номер: 00507-2019-0008 Статус: приключена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” от торове, за осъществяване на дейности в сектор „Производство”, подпомагащи основната дейност – научноизследователска. Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции:
- ОП № 1: Доставка на тор - амониев нитрат - максимално прогнозно количество 450 тона;
- ОП № 2: Доставка на комплексен тор NPK - максимално прогнозно количество 90 тона

Индивидуален номер на процедурата: 0005551
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 243000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000 – Азотни торове и съединения
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-18 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - началник "Производство"
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 10:09:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110404371
  Удостоверено време: 14.10.2019 10:09:42
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 07:09:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 10:10:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110404481
  Удостоверено време: 14.10.2019 10:10:56
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 07:10:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 10:12:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110404663
  Удостоверено време: 14.10.2019 10:12:58
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 07:12:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 10:14:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110404835
  Удостоверено време: 14.10.2019 10:14:52
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 07:14:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • е-ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-10-14 10:15:40
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110404908
  Удостоверено време: 14.10.2019 10:15:40
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2019 07:15:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/19.11.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:02:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112765907
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:02:15
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:02:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения на участниците

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 14:06:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112850545
  Удостоверено време: 22.11.2019 14:06:52
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 12:06:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/25.11.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 15:18:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113611479
  Удостоверено време: 03.12.2019 15:18:23
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 13:18:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/27.11.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 15:19:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113611571
  Удостоверено време: 03.12.2019 15:19:19
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 13:19:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад вх. № 93-163/29.11.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 15:21:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113611693
  Удостоверено време: 03.12.2019 15:21:04
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 13:21:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител № 93-168/03.12.2019

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 15:24:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113611903
  Удостоверено време: 03.12.2019 15:24:10
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 13:24:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:47:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115545629
  Удостоверено време: 06.01.2020 21:47:36
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 19:47:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по Об.П. № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:49:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115545658
  Удостоверено време: 06.01.2020 21:49:57
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 19:49:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по Об.П. № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-06 21:52:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115545690
  Удостоверено време: 06.01.2020 21:52:59
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2020 19:52:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об.П. № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 12:57:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116387580
  Удостоверено време: 17.01.2020 12:57:17
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 10:57:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об.П. № 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-06-08 11:04:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125518527
  Удостоверено време: 08.06.2020 11:04:11
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2020 08:04:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори