Добруджански земеделски институт

Доставка на горива и гориво-смазочни продукти за нуждите на Добруджански земеделски институт

Дата и час на публикуване: 2019-04-01 11:29:12
АОП номер: 00507-2019-0003 Статус: възложена

Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгл. списък, одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на Министъра на финансите.

Доставката на горива и гориво-смазочни продукти е разделена на 3 обособени позиции (поръчки). По поръчка №1: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане - Дизелово гориво - 9 000 литра, бензин А-95Н - 11 200 литра, бензин А-98Н - 1 000 литра и газ пропан бутан - 5 000 литра за нуждите на автопарка на Добруджански Земеделски институт за период от 1 година. По поръчка №2: Доставка на дизелово гориво - 350 000 литра за нуждите на производствена база на Добруджански Земеделски институт за период от 1 година. По поръчка №3: Доставка на Гориво-смазочни продукти съгл. техническа спецификация за нуждите на производствена база на Добруджански Земеделски институт за период от 1 година.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004813
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 726000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200-9; 09132100-4; 09222000-1; 09122000-0
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-10 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева; инж. Стефан Димитров - проф. комп. лице
 • Телефон/и за контакт: 0897911706
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-01 14:25:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097676003
  Удостоверено време: 01.04.2019 14:25:19
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2019 11:25:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - поръчка № 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-04-01 14:27:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097676208
  Удостоверено време: 01.04.2019 14:27:36
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2019 11:27:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - поръчка № 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-04-01 14:28:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097676306
  Удостоверено време: 01.04.2019 14:28:45
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2019 11:28:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - поръчка № 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-04-01 14:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097676433
  Удостоверено време: 01.04.2019 14:29:54
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2019 11:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 14:50:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100575890
  Удостоверено време: 13.05.2019 14:50:35
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 11:50:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с борсов посредник

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 14:52:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100576060
  Удостоверено време: 13.05.2019 14:52:31
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 11:52:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 14:56:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100576399
  Удостоверено време: 13.05.2019 14:56:46
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 11:56:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 14:59:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100576604
  Удостоверено време: 13.05.2019 14:59:09
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 11:59:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 15:01:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100576795
  Удостоверено време: 13.05.2019 15:01:12
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 12:01:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори