Добруджански земеделски институт

„Доставка на комбинирани фуражи и фураж-млекозаместител за нуждите на животновъдството в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево“

Дата и час на публикуване: 2018-11-26 13:05:49
АОП номер: 00507-2018-0006 Статус: приключена

Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции:

 *Обособена позиция (ОП) № 1: „Доставка на комбинирани фуражи“ - включва доставка на:

- Стартерна смеска за агнета - гранули в чували по 20 кг. – 10 тона;

- КФ за шилета угояване -  гранули в чували по 20 кг. – 20 тона;

- КФ за лактиращи крави (18 % суров протеин) – 910 тона 

*Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на пълноценен фураж млекозаместител за отглеждане на телета“ - доставка на фураж-млекозаместител – 5500 кг. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004393
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 488000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15710000 Готови храни за селскостопански и други животни
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-08 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; Дилян Георгиев - ветеринарен техник
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 89 681 8862
Документи
 • Решение № 763-д / 26.11.2018 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 10:40:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092990261
  Удостоверено време: 28.11.2018 10:40:33
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 08:40:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 10:42:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092990391
  Удостоверено време: 28.11.2018 10:42:33
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 08:42:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 10:43:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092990460
  Удостоверено време: 28.11.2018 10:43:44
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 08:43:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 10:47:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092990712
  Удостоверено време: 28.11.2018 10:47:29
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 08:47:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • е-ЕЕДОП /e-ESPD / в PDF и XML формат

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 10:50:13
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092990879
  Удостоверено време: 28.11.2018 10:50:13
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 08:50:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/09.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 16:37:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094285046
  Удостоверено време: 11.01.2019 16:37:15
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 14:37:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение на комисията за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-21 10:52:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094557586
  Удостоверено време: 21.01.2019 10:52:46
  Удостоверено време по UTC: 21.01.2019 08:52:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/22.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 10:27:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094713207
  Удостоверено време: 25.01.2019 10:27:16
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 08:27:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/23.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 10:28:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094713278
  Удостоверено време: 25.01.2019 10:28:08
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 08:28:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията_24.01.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 10:30:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094713423
  Удостоверено време: 25.01.2019 10:30:22
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 08:30:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 12:20:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094721181
  Удостоверено време: 25.01.2019 12:20:03
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 10:20:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:45:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095968967
  Удостоверено време: 25.02.2019 15:45:08
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 13:45:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:54:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095969611
  Удостоверено време: 25.02.2019 15:54:28
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 13:54:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-27 16:13:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096283452
  Удостоверено време: 27.02.2019 16:13:55
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2019 14:13:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Освобождаване на гаранция по Об. П №1

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2020-06-08 11:14:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125519752
  Удостоверено време: 08.06.2020 11:14:11
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2020 08:14:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор по Об.позиция № 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-11-09 10:53:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135901926
  Удостоверено време: 09.11.2020 10:53:47
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2020 08:53:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор по Об.позиция № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-05-18 14:31:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150146834
  Удостоверено време: 18.05.2021 14:31:39
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2021 11:31:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори