Добруджански земеделски институт

„Доставка на селскостопанска техника – нова и втора употреба за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 09:31:33
АОП номер: 00507-2018-0002 Статус: възложена

Обществената поръчка е разделена на 9 (девет) обособени позиции:

 • Обособена позиция (ОП) № 1: „Доставка на 3 (три) нови колесни трактори, с мощност на двигателя не по-малко от 85 к. с.” – с обща максимална прогнозна стойност без ДДС – 123 000 (сто двадесет и три хиляди) лева;
 • Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на 1 (един) нов колесен трактор, с мощност на двигателя над 147 кW”с максимална прогнозна стойност без ДДС – 135 000 (сто тридесет и пет  хиляди) лева.
 • Обособена позиция (ОП) № 3: „Доставка на 1 бр.  нова прикачна щангова пръскачка” – с максимална прогнозна стойност без ДДС – 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева.
 • Обособена позиция (ОП) № 4: „Доставка на 2 бр.  нови сеялки за окопни култури” – с обща максимална прогнозна стойност без ДДС – 23 000 (двадесет и три хиляди) лева.
 • Обособена позиция (ОП) № 5: „Доставка на 1 бр.  нова рулонна преса” – с максимална прогнозна стойност без ДДС – 30 000 (тридесет хиляди) лева.
 • Обособена позиция (ОП) № 6: „Доставка на 1 бр. втора употреба телескопичен товарач” – с максимална прогнозна стойност без ДДС – 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева.
 • Обособена позиция (ОП) № 7: „Доставка на 1 бр. ново ремаркеза разхвърляне на оборска тор” – с обща максимална прогнозна стойност без ДДС – 22 000 (двадесет и девет хиляди) лева.
 • Обособена позиция (ОП) № 8: „Доставка на 1 бр. втора употреба кемпер за Claas Jaguar 695 SL” – с максимална прогнозна стойност без ДДС – 30 000 (тридесет хиляди) лева.
 • Обособена позиция (ОП) № 9: „Доставка на 1 бр. нова роторна, навесна странична косачка с шест диска” – с максимална прогнозна стойност без ДДС – 7 000 (седем хиляди) лева.

Индивидуален номер на процедурата: 0003562
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 490000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16000000 – Селскостопански машини
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-02 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: 0894334154
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 14:32:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079546594
  Удостоверено време: 23.03.2018 14:32:08
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 12:32:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 14:33:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079546712
  Удостоверено време: 23.03.2018 14:33:22
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 12:33:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 14:36:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079547035
  Удостоверено време: 23.03.2018 14:36:08
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 12:36:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 14:38:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079547298
  Удостоверено време: 23.03.2018 14:38:47
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 12:38:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Е-ЕЕДОП - файл формат .PDF (за информация)

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 14:40:51
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079547537
  Удостоверено време: 23.03.2018 14:40:51
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 12:40:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Е-ЕЕДОП - файл формат .XML (за зареждане в системата за е-ЕЕДОП)

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 14:44:14
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079547922
  Удостоверено време: 23.03.2018 14:44:14
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 12:44:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение по чл. 33 от ЗОП_19.04.2018

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-19 16:24:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081555889
  Удостоверено време: 19.04.2018 16:24:00
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2018 13:24:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/03.05.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-09 16:04:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082946316
  Удостоверено време: 09.05.2018 16:04:54
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2018 13:04:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/09.05.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-09 16:06:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082946485
  Удостоверено време: 09.05.2018 16:06:36
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2018 13:06:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-09 16:12:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082947089
  Удостоверено време: 09.05.2018 16:12:21
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2018 13:12:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/15.05.2018 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-18 12:06:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083601641
  Удостоверено време: 18.05.2018 12:06:18
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2018 09:06:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад комисия 18.05.2018 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-18 12:08:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083601804
  Удостоверено време: 18.05.2018 12:08:24
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2018 09:08:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнители по обособени позиции № 330-д/18.05.2018 г

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-18 12:12:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083602106
  Удостоверено време: 18.05.2018 12:12:00
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2018 09:12:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 331-д/18.05.2018 г. за частично прекратяване на процедура по обособена позиция №7

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-05-18 12:15:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083602336
  Удостоверено време: 18.05.2018 12:15:05
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2018 09:15:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за частично прекратяване на процедура по обособена позиция № 7

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 15:35:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085375640
  Удостоверено време: 11.06.2018 15:35:12
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 12:35:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 15:47:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085376932
  Удостоверено време: 11.06.2018 15:47:11
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 12:47:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 15:49:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085377178
  Удостоверено време: 11.06.2018 15:49:05
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 12:49:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 15:53:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085377717
  Удостоверено време: 11.06.2018 15:53:14
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 12:53:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 8

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 15:54:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085377856
  Удостоверено време: 11.06.2018 15:54:37
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 12:54:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 9

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-11 15:56:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085378037
  Удостоверено време: 11.06.2018 15:56:15
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2018 12:56:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-06 13:59:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087488617
  Удостоверено време: 06.07.2018 13:59:15
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2018 10:59:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-06 14:01:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087488833
  Удостоверено време: 06.07.2018 14:01:29
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2018 11:01:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-06 14:02:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087488924
  Удостоверено време: 06.07.2018 14:02:48
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2018 11:02:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-09 11:49:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087655644
  Удостоверено време: 09.07.2018 11:49:40
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2018 08:49:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за об. позиция № 1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-23 09:27:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088597361
  Удостоверено време: 23.07.2018 09:27:06
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2018 06:27:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за об. позиция № 5

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-23 15:28:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088626003
  Удостоверено време: 23.07.2018 15:28:47
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2018 12:28:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за об. позиция № 9

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-23 15:29:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088626084
  Удостоверено време: 23.07.2018 15:29:43
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2018 12:29:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция за изпълнение по договор по об.позиция 1

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2018-07-24 10:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088675133
  Удостоверено време: 24.07.2018 10:01:41
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2018 07:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция за изпълнение по договор по об.позиция 4

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2018-07-24 10:02:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088675188
  Удостоверено време: 24.07.2018 10:02:42
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2018 07:02:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция за изпълнение по договор по об.позиция 5

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2018-07-24 10:05:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088675371
  Удостоверено време: 24.07.2018 10:05:03
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2018 07:05:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция за изпълнение по договор по об.позиция 9

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2018-07-24 10:06:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088675459
  Удостоверено време: 24.07.2018 10:06:03
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2018 07:06:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за об. позиция № 8

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 11:19:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089031953
  Удостоверено време: 30.07.2018 11:19:47
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2018 08:19:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция за изпълнение по об. позиция № 8

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2018-07-30 13:13:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089040491
  Удостоверено време: 30.07.2018 13:13:11
  Удостоверено време по UTC: 30.07.2018 10:13:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция за изпълнение по об. позиция № 2

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2018-08-14 11:26:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089917624
  Удостоверено време: 14.08.2018 11:26:00
  Удостоверено време по UTC: 14.08.2018 08:26:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за об. позиция № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-15 11:10:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089971113
  Удостоверено време: 15.08.2018 11:10:50
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2018 08:10:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за об. позиция № 4

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-08-20 15:57:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090067368
  Удостоверено време: 20.08.2018 15:57:47
  Удостоверено време по UTC: 20.08.2018 12:57:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение на договор за об. позиция № 6

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 13:31:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090671501
  Удостоверено време: 12.09.2018 13:31:50
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 10:31:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Договор № 16/28.06.2018 г.

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 13:34:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090671619
  Удостоверено време: 12.09.2018 13:34:26
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 10:34:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Частично освобождаване на гаранция за изпълнение по об. позиция № 6

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 13:36:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090671714
  Удостоверено време: 12.09.2018 13:36:14
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 10:36:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за об. позиция № 6

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-09-12 14:08:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090673374
  Удостоверено време: 12.09.2018 14:08:59
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2018 11:08:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс към Договор № 13/29.06.2018 г.

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 14:09:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091935166
  Удостоверено време: 25.10.2018 14:09:09
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 11:09:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи към Договор № 13/29.06.2018 г.

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 14:12:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091935347
  Удостоверено време: 25.10.2018 14:12:16
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 11:12:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение на договор за об. позиция № 3

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 14:14:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091935439
  Удостоверено време: 25.10.2018 14:14:26
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 11:14:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори