Добруджански земеделски институт

„Доставка чрез покупка на продукти за растителна защита, за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”

Дата и час на публикуване: 2018-01-26 09:19:40Последна промяна: 2018-01-26 09:19:02
АОП номер: 00507-2018-0001 Статус: възложена

Настоящата процедура се провежда, с цел избор на изпълнител на доставка на продукти за растителна защита - хербициди, фунгициди, инсектициди и родентицид (биоцид), представени в списък, с определени от Възложителя характеристики - активно вещество и концентрация. Продуктите за растителна защита следва да отговарят на заявените характеристики и да са разрешени за търговия и употреба в РБългария.

Индивидуален номер на процедурата: 0003303
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 300000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000; 24453000; 24457000; 24452000; 24456000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-12 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: 0894334154
Документи
 • Решение за откриване на процедурата № 52 д / 25.01.2018

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 10:56:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077269622
  Удостоверено време: 26.01.2018 10:56:12
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 08:56:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за откриване на обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 14:32:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077353773
  Удостоверено време: 29.01.2018 14:32:07
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 12:32:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 14:33:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077353855
  Удостоверено време: 29.01.2018 14:33:16
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 12:33:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-29 14:34:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077353957
  Удостоверено време: 29.01.2018 14:34:59
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2018 12:34:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения в офертите на допуснатите участници

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 13:51:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079272820
  Удостоверено време: 20.03.2018 13:51:02
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 11:51:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 /13.03.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 19:34:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079302035
  Удостоверено време: 20.03.2018 19:34:49
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 17:34:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 /23.03.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 15:27:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080136518
  Удостоверено време: 30.03.2018 15:27:34
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 12:27:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 15:29:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080136665
  Удостоверено време: 30.03.2018 15:29:05
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 12:29:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 15:30:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080136850
  Удостоверено време: 30.03.2018 15:30:40
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 12:30:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-04-17 10:38:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081362013
  Удостоверено време: 17.04.2018 10:38:18
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2018 07:38:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-17 10:39:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081362171
  Удостоверено време: 17.04.2018 10:39:46
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2018 07:39:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение на договор

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2018-07-23 09:21:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088596940
  Удостоверено време: 23.07.2018 09:21:33
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2018 06:21:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс от 19.07.2018 г. към Договор с изпълнител

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-23 09:23:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088597078
  Удостоверено време: 23.07.2018 09:23:16
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2018 06:23:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори