Добруджански земеделски институт

„Услуги за денонощна физическа въоръжена охрана в обекти на Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”

Дата и час на публикуване: 2017-02-07 11:12:28Последна промяна: 2017-02-13 11:39:53
АОП номер: 00507-2017-0003 Статус: възложена

Фактическото основание за откриване на процедура за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка е нуждата от денонощна физическа въоръжена охрана при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество, прилежащите терени и земеделски площи по обекти на Добруджански земеделски институт:

-  Обект № 1 - „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево” - седалище на института, разположен на площ от 697 дка, находящи се на територията на с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич;

-  Обект № 2 - „Лабораторен комплекс” на „Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево”, с адрес: гр. Добрич, ул. “25-ти септември” № 80;

-  Обект № 3 - Овцеферма „Орлово” -  площ от 35 дка, отстояща на 5 км от Обект № 1, извън регулацията на с. Петлешково,общ. Генерал Тошево, обл. Добрич;

-  Обект № 4 - Селскостопанска техника и инвентар, по време на обработка на площи - приблизително 8600 дка в землището на с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич;

-  Обект № 5 - Земеделски обработваеми площи - приблизително 4520 дка, с посеви на различни култури (царевица, зърнено-бобови и люцерна), в землището на с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Началото на извършване на услугата се поставя с връчване на възлагателно писмо на изпълнителя и продължава за срок от 36 месеца. Услугата следва да се извършва при спазване на разпоредбите на ЗЧОД и изискванията на възложителя в техническата спецификация и съответните планове за охрана, представени от изпълнителя. 

Индивидуален номер на процедурата: 0001949
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 620000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79700000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-29 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: 0894334154
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 11:00:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066258046
  Удостоверено време: 07.02.2017 11:00:28
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 09:00:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление - Социални и други специфични услуги

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 11:04:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066258368
  Удостоверено време: 07.02.2017 11:04:31
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 09:04:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 11:06:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066258535
  Удостоверено време: 07.02.2017 11:06:51
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 09:06:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 11:11:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066258941
  Удостоверено време: 07.02.2017 11:11:48
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 09:11:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 11:22:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066770587
  Удостоверено време: 13.02.2017 11:22:15
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 09:22:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение относно изменение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 11:23:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066770706
  Удостоверено време: 13.02.2017 11:23:49
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 09:23:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка с изменението

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 11:26:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066770928
  Удостоверено време: 13.02.2017 11:26:20
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 09:26:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригирани образци на документи за попълване с отразено изменение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 11:30:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066771249
  Удостоверено време: 13.02.2017 11:30:21
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 09:30:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Становище за предварителен контрол по чл. 232 от ЗОП КСИ-11/02.02.2017г

  Вид на документа: Одобрени експертни становища от предварителен контрол
  Дата и час на публикуване: 2017-04-01 06:54:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068859711
  Удостоверено време: 01.04.2017 06:54:56
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2017 03:54:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Становище за осъществен контрол от АОП - втори етап - КСИ-11/21.02.2017г.

  Вид на документа: Одобрени експертни становища от предварителен контрол
  Дата и час на публикуване: 2017-04-01 06:58:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068859790
  Удостоверено време: 01.04.2017 06:58:55
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2017 03:58:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия № 1/30.03.2017

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 10:59:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068925474
  Удостоверено време: 03.04.2017 10:59:39
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 07:59:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за деня, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 11:01:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068925609
  Удостоверено време: 03.04.2017 11:01:27
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 08:01:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия №2 / 10.04.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 09:50:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069299940
  Удостоверено време: 12.04.2017 09:50:12
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 06:50:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия № 424/11.04.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 09:51:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069299993
  Удостоверено време: 12.04.2017 09:51:44
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 06:51:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 246-д/12.04.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 09:53:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069300057
  Удостоверено време: 12.04.2017 09:53:20
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 06:53:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-12 11:38:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070158253
  Удостоверено време: 12.05.2017 11:38:06
  Удостоверено време по UTC: 12.05.2017 08:38:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-12 15:40:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070168409
  Удостоверено време: 12.05.2017 15:40:38
  Удостоверено време по UTC: 12.05.2017 12:40:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори