Добруджански земеделски институт

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО”

Дата и час на публикуване: 2016-04-11 13:06:41Последна промяна: 2016-06-01 09:11:12
ID номер: 9052333 Статус: приключена

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА „ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО”, ДО/ОТ РАБОТНОТО МЯСТО”, за срок от1 (една) година Предложената цена не трябва да надхвърля посочената от от възложителя обща максимална цена в размер на 36000 лв. без ДДС. Източник на финансиране: РА – СЕПП.

Индивидуален номер на процедурата: 0000902
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Генерал-Тошево
Прогнозна стойност: 36000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-21 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева
 • Телефон/и за контакт: 0894 334 154
Документи
 • Публична покана - 9052333/11.04.2016г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 13:06:41
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 13:06:41
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 13:06:41
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 17:09:53
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-03 09:11:01