ЦСОП Пазарджик

„ Доставка на оборудване и учебно-технически средства за специализираните кабинети на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА - гр. Пазарджик“ по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СРЕДА В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“.

Дата и час на публикуване: 2019-10-28 09:44:01Последна промяна: 2019-10-28 10:11:58
ID номер: 9093920 Статус: възложена

„ Доставка на оборудване и учебно-технически средства за специализираните  кабинети на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА -  гр. Пазарджик“  по  НАЦИОНАЛНА   ПРОГРАМА    „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СПЕЦИАЛИЗИРАНА  СРЕДА В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА  ПОДКРЕПА ЧРЕЗ  МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“.

Индивидуален номер на процедурата: 0005640
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 38333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39162200
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Илия Николов Минчев
  • Телефон/и за контакт: 034442493
Документи