ЦСОП Любен Каравелов - град Каварна

Осигуряване на съвременна образователна среда в ЦСОП гр. Каварна чрез модернизиране на материалната база

Дата и час на публикуване: 2019-10-30 15:10:42
ID номер: 9094068 Статус: отворена

Предмет на поръчката - доставка на материали, оборудване и софтуерни пакети за специализиран кабинет - сензорна зала в ЦСОП гр.Каварна

Индивидуален номер на процедурата: 0005655
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Каварна
Прогнозна стойност: 33330.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 9650
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-08 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Юрий Георгиев Сотиров
  • Телефон/и за контакт: 0884358528
Документи