ЦСОП Любен Каравелов - град Каварна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 05034-2024-0001статус: отворена

"ПОДОБРЯВАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЦСОП ГР.КАВАРНА"

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2024-07-01 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2024-06-21 11:22:52
ID номер: 9094068статус: затворена

Осигуряване на съвременна образователна среда в ЦСОП гр. Каварна чрез модернизиране на материалната база

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-08 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-30 15:10:42