ЦСОП Доктор Петър Берон - Кърджали

Доставка на специализирани програми, уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, училищно обзавеждане, дидактически материали, помагала и консумативи за обучение и подкрепа на учениците със специални образователни потребности

Дата и час на публикуване: 2019-10-09 16:42:52
ID номер: 9093283 Статус: приключена

Удължаване на срока за събиране на оферти да доставка на специализирани програми, уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, училищно обзавеждане, дидактически материали, помагала и консумативи за обучение и подкрепа на ученици със специални образователни потребности

Индивидуален номер на процедурата: 0005555
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 45832.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192700-8, 39120000-9, 37524100-8,37820000-2,37440000-4, 30230000-0
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Емилия Митрева
Документи