ЦСОП Доктор Петър Берон - Кърджали

"Доставка на специализирани програми, уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, училищно обзавеждане, дидактически материали, помагала и консумативи за обучение и подкрепа на ученици със специални образователни потребности”

Дата и час на публикуване: 2019-09-26 16:35:53
ID номер: 9092878 Статус: затворена

Основни параметри на поръчката:

1. По модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" от НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"- МОН: училищно обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри;

2. По модул "Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците" - специализирани програми, уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали, помагала и консумативи за обучение и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в класна стая "Монтесори", кабинети на логопед, психолог, арт терапевт и кабинет за рехабилитация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005495
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 45832.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192700-8, 39120000-9, 37524100-8,37820000-2,37440000-4, 30230000-0
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Емилия Митрева
 • Телефон/и за контакт: 0361/62484; 62485; 0899327199
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-09-26 16:36:24
  Дата и час на промяна: 2019-09-27 09:20:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109453540
  Удостоверено време: 27.09.2019 09:20:40
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2019 06:20:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-09-26 16:36:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109439000
  Удостоверено време: 26.09.2019 16:36:57
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2019 13:36:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация, която се съдържа в обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-09-26 16:37:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109439019
  Удостоверено време: 26.09.2019 16:37:22
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2019 13:37:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-09-26 16:37:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109439048
  Удостоверено време: 26.09.2019 16:37:49
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2019 13:37:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации, Методика и оценка, Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-09-27 15:02:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109474038
  Удостоверено време: 27.09.2019 15:02:53
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2019 12:02:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори