ЦСОП Доктор Петър Берон - Кърджали

„Строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на сградата на ПУИ „Д-р Петър Берон“ гр.Кърджали

Дата и час на публикуване: 2016-08-16 11:54:16Последна промяна: 2016-12-22 15:43:04
ID номер: 9055369 Статус: възложена

Дейностите, които трябва да извършва кандидата при възлагане изпълнението на поръчката са следните

изолация на външни стени в т.ч. направа на модулно фасадно скеле, грундиране върху мазилка, полагане на топлоизолация с дебелина 10см.

топлоизолация, обръщане около прозорци, вкл. шпакловка и мазилка

демонтаж на улуци , водосточни тръби, доставки и монтаж на вододосточни тръби и улуци

Индивидуален номер на процедурата: 0001147
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 68170.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-31 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Емилия Димитрова Митрева
 • Телефон/и за контакт: 0361/62 484
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 11:51:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050490661
  Удостоверено време: 16.08.2016 11:51:46
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2016 08:51:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-16 11:51:46
 • КСС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 11:18:26
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-16 14:49:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052192400
  Удостоверено време: 16.09.2016 14:49:45
  Удостоверено време по UTC: 16.09.2016 11:49:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-28 17:00:00
 • Анекс към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 15:00:00