ЦСМП - ВИДИН

Доставка на лекарствени продукти по РС 11-102/25.02.2021

Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:29:29
Документи
 • покана изх.№ 37/07.05.2021

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:30:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158810504
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:30:39
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:30:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто Договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:31:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158810566
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:31:11
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:31:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:32:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158810648
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:32:00
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:32:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 1

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:32:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158810693
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:32:30
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ЦП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:36:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158811082
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:36:09
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:36:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Фаркол

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:36:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158811147
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:36:47
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:36:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Софарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:37:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158811184
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:37:17
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:37:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка Фаркол

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-25 11:40:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158811538
  Удостоверено време: 25.08.2021 11:40:51
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2021 08:40:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори