ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГРАД ВИДИН

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ/КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- ВИДИН

Дата и час на публикуване: 2019-11-13 13:29:38
Документи
 • ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ/КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- ВИДИН

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 13:29:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112309163
  Удостоверено време: 13.11.2019 13:29:50
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2019 11:29:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПОКАНА 1

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 13:30:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112309223
  Удостоверено време: 13.11.2019 13:30:58
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2019 11:30:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПОКАНА 2

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 13:31:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112309252
  Удостоверено време: 13.11.2019 13:31:30
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2019 11:31:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-13 13:32:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112309323
  Удостоверено време: 13.11.2019 13:32:35
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2019 11:32:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • оферта 1 за доставка на компютърни конфигурации

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 17:12:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112692838
  Удостоверено време: 18.11.2019 17:12:31
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 15:12:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта №2 за доставка на компютърни конфигурации

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 17:13:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112692889
  Удостоверено време: 18.11.2019 17:13:52
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 15:13:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта №3 за доставка на компютърни конфигурации

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-18 17:15:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112692939
  Удостоверено време: 18.11.2019 17:15:11
  Удостоверено време по UTC: 18.11.2019 15:15:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори