ЦСМП - ВИДИН

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП Видин

Дата и час на публикуване: 2022-12-20 13:58:16
ID номер: Т261737 Статус: отворена

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на балансираща група за нуждите на ЦСМП Видин и филиалите му ФСМП Видин, ФСМП Белоградчик, ФСМП Димово, ФСМП Кула 

Индивидуален номер на процедурата: 0007156
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 64000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2023-01-05 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
  • Телефон/и за контакт: 0876 199254
Документи