ЦСМП - ВИДИН

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин

Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:20:46
Статус: затворена

Сключване на договор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за безплатна храна за персонала на ЦСМП Видин по 2 позиции

1.Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на дежурния персонал на ЦСМП Видин съгласно НАредба 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда на осигуряване на безплатната храна и/или добавките към нея с прогнозна стойност 34000 лв. без ДДС.

2. Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Видин със средства от фонд СБКО в съответствие с чл.209 от ЗКПО с прогнозна стойност 35000 лв. без ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0007029
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2022-02-28 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 0876 199254
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:23:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864067
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:23:33
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:23:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:24:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864119
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:24:11
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:24:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спесификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:24:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864186
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:24:48
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:24:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:25:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864248
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:25:21
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:25:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:25:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864290
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:25:45
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:25:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто договор безпл.храна

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:26:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864332
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:26:20
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:26:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто договор СБКО

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:26:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864376
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:26:46
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:26:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-03-11 15:12:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000177481188
  Удостоверено време: 11.03.2022 15:12:14
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2022 13:12:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2022-03-29 10:44:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000179093376
  Удостоверено време: 29.03.2022 10:44:55
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2022 07:44:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори