ЦСМП - ВИДИН

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП- ВИДИН

Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:36:33
Статус: възложена

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група 

Индивидуален номер на процедурата: 0007017
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 33400.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2022-01-10 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНСЛАВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 0887796759
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:38:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171888664
  Удостоверено време: 14.01.2022 10:38:38
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2022 08:38:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:39:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171888753
  Удостоверено време: 14.01.2022 10:39:19
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2022 08:39:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:39:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171888819
  Удостоверено време: 14.01.2022 10:39:50
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2022 08:39:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа предложение обр.1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:40:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171888964
  Удостоверено време: 14.01.2022 10:40:49
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2022 08:40:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение обр. 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:41:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000171889008
  Удостоверено време: 14.01.2022 10:41:23
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2022 08:41:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2022-01-25 15:38:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173103713
  Удостоверено време: 25.01.2022 15:38:31
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2022 13:38:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от дейността на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2022-01-25 15:40:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173103947
  Удостоверено време: 25.01.2022 15:40:32
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2022 13:40:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:30:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174864883
  Удостоверено време: 14.02.2022 15:30:54
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2022 13:30:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори