ЦСМП - ВИДИН

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП- ВИДИН

Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:55:24
Статус: възложена

Доставка на нетна активна ел.енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансиаща група за нуждите на ЦСМП Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0006692
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 33400.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-12 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Станислав Стоянов
Документи
 • Заповед за откриване на процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:57:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144447098
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:57:04
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:57:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация работен файл

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:57:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144447124
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:57:38
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение раб.вариант

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:58:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144447155
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:58:23
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:58:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение раб.вариант

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:59:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144447186
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:59:28
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:59:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проекто Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 09:03:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144447364
  Удостоверено време: 12.03.2021 09:03:05
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 07:03:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 09:06:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144447618
  Удостоверено време: 12.03.2021 09:06:28
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 07:06:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 09:13:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144448068
  Удостоверено време: 12.03.2021 09:13:44
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 07:13:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.02.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 09:14:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144448143
  Удостоверено време: 12.03.2021 09:14:41
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 07:14:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение Кумер ООД

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 09:21:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144448565
  Удостоверено време: 12.03.2021 09:21:40
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 07:21:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.03.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 11:52:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145977465
  Удостоверено време: 31.03.2021 11:52:26
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 08:52:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор м.04.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-29 09:18:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153729051
  Удостоверено време: 29.06.2021 09:18:34
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2021 06:18:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-29 09:19:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153729118
  Удостоверено време: 29.06.2021 09:19:41
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2021 06:19:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.06.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-29 09:21:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153729213
  Удостоверено време: 29.06.2021 09:21:08
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2021 06:21:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори