ЦСМП - ВИДИН

„Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП- ВИДИН”

Дата и час на публикуване: 2021-02-02 13:37:53
Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Видин

ОП -1 Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на дежурния персонал на ЦСМП Видин, съгласно Наредба 11 /2015

ОП 2 Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите перснала на ЦСМП Видин  със средства от фонд СБКО

Индивидуален номер на процедурата: 0006652
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-27 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Станислав Стоянов
Документи