ЦСМП - ВИДИН

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за 2020 г.

Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:42:58
ID номер: 9095097 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за 2020 г.
ОП 1- Доставка на лекарствени продукти прогнозна стойност 28000 лв. без ДДС

ОП 2 - Доставка на медицински консумативи прогнозна стойност 7500 лв. без ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0005791
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 35500.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-18 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Виденова Божинова
Документи
 • Обява за ОП на стойност по чл. 20 ал.3

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:52:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113692224
  Удостоверено време: 05.12.2019 13:52:58
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 11:52:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:54:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113692280
  Удостоверено време: 05.12.2019 13:54:03
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 11:54:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява на стойност по чл.20 ал.3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:55:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113692374
  Удостоверено време: 05.12.2019 13:55:36
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 11:55:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата ОП 1 доставка на лекарствени продукти word

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:56:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113692431
  Удостоверено време: 05.12.2019 13:56:41
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 11:56:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата ОП -2 Доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:58:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113692518
  Удостоверено време: 05.12.2019 13:58:10
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 11:58:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП 1 - лекарства word

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113693146
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:08:32
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 1- лекарства

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:09:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113693214
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:09:53
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:09:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение ОП -2 консумативи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113693255
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:10:26
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 2 Консумативи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 14:11:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113693283
  Удостоверено време: 05.12.2019 14:11:01
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 12:11:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение № 1 /11.12.2019

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 10:27:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114112579
  Удостоверено време: 11.12.2019 10:27:05
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 08:27:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за класиране на участниците и заповед за утвърждаването му.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-12-23 15:12:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114921530
  Удостоверено време: 23.12.2019 15:12:44
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2019 13:12:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 11:27:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117358289
  Удостоверено време: 03.02.2020 11:27:36
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 09:27:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-03 11:27:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117358298
  Удостоверено време: 03.02.2020 11:27:42
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2020 09:27:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Истлинк България ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 09:43:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119025433
  Удостоверено време: 27.02.2020 09:43:01
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 07:43:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение Истлинк

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 09:44:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119025523
  Удостоверено време: 27.02.2020 09:44:42
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 07:44:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане Софарма м.03.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-01 08:24:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121047458
  Удостоверено време: 01.04.2020 08:24:57
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2020 05:24:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информ.за извършено плащане Софарма м.04.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 14:16:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123395902
  Удостоверено време: 08.05.2020 14:16:16
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 11:16:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за извършено плащане Истлинк м.04.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 14:17:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123395992
  Удостоверено време: 08.05.2020 14:17:04
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 11:17:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. извършено плащане Истлинк м.05.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-19 09:23:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126523178
  Удостоверено време: 19.06.2020 09:23:18
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2020 06:23:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за извършено плащане Софарма м.05.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-19 09:24:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126523257
  Удостоверено време: 19.06.2020 09:24:16
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2020 06:24:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.извърш.плащаен Истлинк м.06.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:21:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654764
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:21:33
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:21:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.извърш.плащане Софарма м.06.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:22:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654840
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:22:46
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:22:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.извършено плащане Истлинк м.07.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:23:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654888
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:23:45
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:23:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.извършено плащане Софарма м.07.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:24:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654934
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:24:32
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:24:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.извършено плащане Истлинк м.08.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:25:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131654981
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:25:28
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:25:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.извършено плащане Софарма м.08.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:26:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131655025
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:26:06
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:26:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за извърш.плащане Софарма м.09.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:45:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243581
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:45:15
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:45:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за извърш.плащане Истлинк м.10.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:47:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243655
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:47:05
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:47:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за изърш.плащане Софарма м.10.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:48:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243704
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:48:13
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:48:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за извръш.плащане Софарма м.11.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:49:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243769
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:49:38
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:49:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.за извърш.плащане Истлинк м.11.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:50:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243798
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:50:28
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:50:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за извърш.плащане Истлинк м.12.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:51:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243839
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:51:34
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:51:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ. за извърш.плащане Софарма м.12.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:52:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243863
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:52:30
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:52:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение за удължаване на срока на договор Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:32:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140266165
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:32:30
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.за извъш.плащане Софарма м.01.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:45:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144446557
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:45:10
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:45:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.за извърш.плащане Истлинк за м.01.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:45:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144446602
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:45:59
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:45:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.за извърш.плащане Софарма м.02.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:47:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144446675
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:47:19
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:47:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.за извърш.плащане Истлинк м.02.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:48:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144446702
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:48:11
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:48:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.за извърш.плащане Софарма м.03.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 11:57:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145977982
  Удостоверено време: 31.03.2021 11:57:12
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 08:57:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информ.за извърш.плащане Истлинк м.03.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 11:58:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145978085
  Удостоверено време: 31.03.2021 11:58:03
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 08:58:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор Софарма за м.04.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-29 09:30:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153729816
  Удостоверено време: 29.06.2021 09:30:16
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2021 06:30:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор Софарма м.05.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-29 09:31:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153729920
  Удостоверено време: 29.06.2021 09:31:20
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2021 06:31:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори