ЦСМП - ВИДИН

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за нуждите на ЦСМП Видин

Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:41:44
ID номер: 9090341 Статус: възложена

Общо прогнозно количесество 196000 KWh

Обща прогнозна стойност на поръчката 33400 лв. без ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0005151
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 33400.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Станислав Милчев Стоянов
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед № РД 01-55/16.07.2019 г. за откриване на процедурата на ОП

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:43:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105075894
  Удостоверено време: 16.07.2019 12:43:47
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 09:43:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:45:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105076852
  Удостоверено време: 16.07.2019 12:45:51
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 09:45:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация pdf

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:48:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105077893
  Удостоверено време: 16.07.2019 12:48:09
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 09:48:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата / Word /

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:49:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105078291
  Удостоверено време: 16.07.2019 12:49:01
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 09:49:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за назначаване на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 09:22:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105997142
  Удостоверено време: 01.08.2019 09:22:46
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 06:22:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността за комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 09:25:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105997248
  Удостоверено време: 01.08.2019 09:25:12
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 06:25:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Потокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-01 15:02:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106016638
  Удостоверено време: 01.08.2019 15:02:38
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2019 12:02:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо от Мост Енерджи АД гр. София -/ участника класиран на първо място/ за отказ от подписване на договор за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-27 12:33:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107655766
  Удостоверено време: 27.08.2019 12:33:35
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2019 09:33:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 1/27.08.2019

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-27 12:34:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107655820
  Удостоверено време: 27.08.2019 12:34:49
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2019 09:34:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на нетна ел.енергия

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-18 10:05:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108930409
  Удостоверено време: 18.09.2019 10:05:07
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2019 07:05:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плашане за м.10.2019 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 10:07:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111426055
  Удостоверено време: 30.10.2019 10:07:31
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 08:07:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.11 Кумер

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 10:42:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113232420
  Удостоверено време: 27.11.2019 10:42:49
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 08:42:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.19 - Кумер

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-02 13:37:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115260578
  Удостоверено време: 02.01.2020 13:37:47
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2020 11:37:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:23:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117138582
  Удостоверено време: 31.01.2020 15:23:44
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 13:23:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 15:03:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119048145
  Удостоверено време: 27.02.2020 15:03:43
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 13:03:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.03.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-01 08:25:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121047476
  Удостоверено време: 01.04.2020 08:25:47
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2020 05:25:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.04.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 14:18:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123396118
  Удостоверено време: 08.05.2020 14:18:21
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 11:18:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.05.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-19 09:26:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126523497
  Удостоверено време: 19.06.2020 09:26:32
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2020 06:26:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.06.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:27:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131655075
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:27:14
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:27:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.07.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:28:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131655112
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:28:00
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:28:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.08.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:28:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131655167
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:28:45
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:28:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.09.2020

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:53:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243909
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:53:53
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:53:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.10.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 08:54:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140243941
  Удостоверено време: 14.01.2021 08:54:43
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 06:54:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.11.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 09:16:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140245110
  Удостоверено време: 14.01.2021 09:16:50
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 07:16:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.12.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 09:17:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140245150
  Удостоверено време: 14.01.2021 09:17:58
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 07:17:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:49:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144446747
  Удостоверено време: 12.03.2021 08:49:27
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2021 06:49:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори