ЦСМП - ВИДИН

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка ва ваучери за храна на персонала на ЦСМП Видин по обособени позиции : ОП 1- Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на дежурния персонал на ЦСМП Видин съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. на стойност 37000 лв. без ДДС ОП 2- Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Видин със средства от фонд СБКО на стойност 32000 лв. без ДДС

Дата и час на публикуване: 2019-03-25 12:22:45
ID номер: 9086915 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0004794
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-08 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Станислав Милчев Стоянов
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед на Директора на ЦСМП Видин за откриване на процедурата

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-03-25 12:29:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097283094
  Удостоверено време: 25.03.2019 12:29:09
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2019 10:29:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-03-25 12:30:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097283192
  Удостоверено време: 25.03.2019 12:30:29
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2019 10:30:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация pdf

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-25 12:32:08
  Дата и час на промяна: 2019-03-27 11:38:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097416879
  Удостоверено време: 27.03.2019 11:38:49
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2019 09:38:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за участие в процедурата word

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-25 12:33:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097283497
  Удостоверено време: 25.03.2019 12:33:36
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2019 10:33:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия относно ОП доставка на ваучери

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-04-11 10:33:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098438564
  Удостоверено време: 11.04.2019 10:33:55
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2019 07:33:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ваучери със средства от СБКО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-03 14:35:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099918679
  Удостоверено време: 03.05.2019 14:35:38
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2019 11:35:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ваучери по Наредба 11

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-03 14:37:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099918784
  Удостоверено време: 03.05.2019 14:37:19
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2019 11:37:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:24:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104186660
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:24:54
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:24:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.06.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:26:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104186745
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:26:59
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:26:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.07.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:59:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756401
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:59:13
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:59:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.08.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:59:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107756422
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:59:58
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:59:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.10.2019 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-30 09:58:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111425447
  Удостоверено време: 30.10.2019 09:58:02
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2019 07:58:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.11

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 10:44:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113232581
  Удостоверено време: 27.11.2019 10:44:53
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 08:44:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.12.19

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-02 13:39:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115260661
  Удостоверено време: 02.01.2020 13:39:25
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2020 11:39:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.01.2020 г

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:36:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117139541
  Удостоверено време: 31.01.2020 15:36:16
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2020 13:36:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.02.2020 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 15:05:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119048289
  Удостоверено време: 27.02.2020 15:05:36
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 13:05:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.03.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-01 08:26:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121047507
  Удостоверено време: 01.04.2020 08:26:59
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2020 05:26:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извъшено плащане м.04.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 14:19:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123396207
  Удостоверено време: 08.05.2020 14:19:18
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 11:19:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори