ЦСМП - ВИДИН

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП Видин

Дата и час на публикуване: 2018-07-05 12:45:26
Статус: възложена

Доставка на нетан електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0003917
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 33400.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 12:46:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087406599
  Удостоверено време: 05.07.2018 12:46:28
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 09:46:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 12:47:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087406663
  Удостоверено време: 05.07.2018 12:47:38
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 09:47:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация за участие в процедурата- /работен вариант word /

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 12:49:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087406779
  Удостоверено време: 05.07.2018 12:49:33
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 09:49:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 61/17.07.2018 по чл.188 ал.2 от ЗОП за удължаване срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 09:25:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088198901
  Удостоверено време: 17.07.2018 09:25:26
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 06:25:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-25 15:39:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088765134
  Удостоверено време: 25.07.2018 15:39:25
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2018 12:39:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 16:20:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090130515
  Удостоверено време: 23.08.2018 16:20:57
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 13:20:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.10.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:06:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092529613
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:06:25
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:06:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.11.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:01:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094485959
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:01:00
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:01:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:15:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094486892
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:15:31
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:15:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане за м.01.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:37:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646401
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:37:18
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:37:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.02.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:38:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646430
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:38:04
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:38:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.03.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:39:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100562526
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:39:06
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:39:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.04.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:40:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100562673
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:40:37
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:40:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:40:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104187400
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:40:39
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:40:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.06.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-02 12:41:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104187456
  Удостоверено време: 02.07.2019 12:41:29
  Удостоверено време по UTC: 02.07.2019 09:41:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.07.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:40:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107755519
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:40:37
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:40:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.08.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-30 09:41:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107755556
  Удостоверено време: 30.08.2019 09:41:19
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2019 06:41:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за плащане м.09.2019 г.-Кумер

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-04 09:15:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109850683
  Удостоверено време: 04.10.2019 09:15:57
  Удостоверено време по UTC: 04.10.2019 06:15:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори