ЦСМП - ВИДИН

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП Видин по обособени позиции : ОП 1 - Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на дежурния персонал на ЦСМП Видин съгласно Наребда 11/2005 на стойнст 37000 лв. без ДДС ОП 2 - Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Видин със средства от фонд СБКО на стойност 32000 лв. без ДДС

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 14:56:17Последна промяна: 2018-03-21 14:55:58
ID номер: 9074106 Статус: възложена

Сключване на договор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП - Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0003565
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 15:08:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079373763
  Удостоверено време: 21.03.2018 15:08:30
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 13:08:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за ОП на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 15:09:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079373904
  Удостоверено време: 21.03.2018 15:09:54
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 13:09:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата / работен формат /

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 15:14:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079374390
  Удостоверено време: 21.03.2018 15:14:04
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 13:14:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация/ образци / за участие в процедурата - работен вариант

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 15:16:18
  Дата и час на промяна: 2018-03-21 15:20:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079375165
  Удостоверено време: 21.03.2018 15:20:12
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 13:20:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 33/04.04.2018 за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-04-04 10:26:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080477537
  Удостоверено време: 04.04.2018 10:26:56
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2018 07:26:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комиися

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 11:25:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081078747
  Удостоверено време: 13.04.2018 11:25:45
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 08:25:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - ваучери Наредба 11

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-02 09:06:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082427185
  Удостоверено време: 02.05.2018 09:06:35
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2018 06:06:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ваучери СБКО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-02 09:11:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082427517
  Удостоверено време: 02.05.2018 09:11:05
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2018 06:11:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.05.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:27:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084999300
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:27:45
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:27:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.06.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 15:26:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088153029
  Удостоверено време: 16.07.2018 15:26:34
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 12:26:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.08.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 16:29:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090825585
  Удостоверено време: 17.09.2018 16:29:33
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 13:29:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.09.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 12:55:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091591812
  Удостоверено време: 15.10.2018 12:55:09
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 09:55:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.10.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:07:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092529684
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:07:54
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:07:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.11.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:05:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094486283
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:05:51
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:05:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:06:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094486360
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:06:50
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:06:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:38:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646453
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:38:55
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:38:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:39:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646485
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:39:48
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:39:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.03.2019

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:36:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100562308
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:36:01
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:36:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.04.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:37:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100562389
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:37:11
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:37:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори