ЦСМП - ВИДИН

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН ЗА 2018 Г.

Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:46:00Последна промяна: 2017-12-08 14:44:41
ID номер: 9071349 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ВА 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ :

ОП 1 - ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ - ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 33000 ЛВ. БЕЗ ДДС

ОП 2- ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ - ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 7500 ЛВ. БЕЗ ДДС

Индивидуален номер на процедурата: 0003197
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 40500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-21 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:47:26
  Дата и час на промяна: 2018-01-09 11:12:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076789713
  Удостоверено време: 09.01.2018 11:12:05
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 09:12:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:50:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076090841
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:50:25
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:50:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП -1 - pdf

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:51:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076090877
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:51:34
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:51:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП 2 - pdf

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:53:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076090920
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:53:23
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:53:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП -1 - работна

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:54:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076090947
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:54:12
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:54:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация ОП 2 - работна

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:54:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076090960
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:54:48
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:54:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3- ЕЕДОП - работна

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:55:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076090986
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:55:35
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:55:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение 4 - ОП -1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:56:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076091014
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:56:47
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:56:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение 5 - ОП 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:57:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076091037
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:57:36
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:58:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076091075
  Удостоверено време: 08.12.2017 14:58:41
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 12:58:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение ОП 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 14:59:17
  Дата и час на промяна: 2017-12-11 10:04:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076141324
  Удостоверено време: 11.12.2017 10:04:47
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 08:04:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти съгл.чл.188 ал.2 от ЗОП

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-12-22 12:18:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076424974
  Удостоверено време: 22.12.2017 12:18:43
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2017 10:18:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 15:31:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076798513
  Удостоверено време: 09.01.2018 15:31:31
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 13:31:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за утвърждаване на протокол на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 15:32:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076798544
  Удостоверено време: 09.01.2018 15:32:16
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 13:32:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомително писмо Иистлинк България ООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:35:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076999673
  Удостоверено време: 17.01.2018 13:35:28
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 11:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение 1/17.01.2018 Прекратяване на Обществена поръчка по ОП -2 - Доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:37:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076999717
  Удостоверено време: 17.01.2018 13:37:07
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 11:37:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратяване на ОП -2 доставка на медицински консумативи

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-01-17 13:38:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076999755
  Удостоверено време: 17.01.2018 13:38:03
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2018 11:38:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор по ОП - 1 доставка на медикаменти - Софарма Трейдинг АД 2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 10:07:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077415769
  Удостоверено време: 31.01.2018 10:07:35
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2018 08:07:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор м.04.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:54:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085002023
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:54:35
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:54:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор м.05.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:55:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085002136
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:55:43
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:55:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация ца извършено плащане по договор м.06.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 15:27:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088153142
  Удостоверено време: 16.07.2018 15:27:54
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 12:27:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 11:28:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089298198
  Удостоверено време: 03.08.2018 11:28:58
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 08:28:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.08.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 16:30:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090825655
  Удостоверено време: 17.09.2018 16:30:53
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 13:30:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор м.09.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 12:56:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091591891
  Удостоверено време: 15.10.2018 12:56:43
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 09:56:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.10.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:10:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092529842
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:10:51
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:10:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.2018 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:14:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094486838
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:14:25
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:14:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инофрмация за извършено плащане за м.01.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:40:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646513
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:40:38
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:40:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори