ЦСМП - ВИДИН

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Видин

Дата и час на публикуване: 2017-05-29 11:04:26Последна промяна: 2017-05-29 11:02:16
Статус: възложена

Сключване на договор за доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0002375
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 33400.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 10:58:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070634267
  Удостоверено време: 29.05.2017 10:58:49
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 07:58:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 11:01:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070634393
  Удостоверено време: 29.05.2017 11:01:05
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 08:01:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документация за участие в процедурата - Word

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 11:02:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070634457
  Удостоверено време: 29.05.2017 11:02:15
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 08:02:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Утвърдена документаця PDF

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 09:36:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071000411
  Удостоверено време: 08.06.2017 09:36:18
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2017 06:36:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължване срока за събиране на оферти съгл.чл.188 ал. от ЗОП

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 09:37:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071000473
  Удостоверено време: 08.06.2017 09:37:01
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2017 06:37:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 41 /15.06.2017 за утвърждаване протокол от дейността на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 10:27:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071285229
  Удостоверено време: 15.06.2017 10:27:17
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 07:27:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и доклад от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 10:29:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071285369
  Удостоверено време: 15.06.2017 10:29:24
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 07:29:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 9/15.06.2017 за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 10:31:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071285561
  Удостоверено време: 15.06.2017 10:31:50
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 07:31:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 09:27:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072403039
  Удостоверено време: 14.07.2017 09:27:27
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 06:27:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.08.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 09:02:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074150406
  Удостоверено време: 19.09.2017 09:02:30
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 06:02:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане м.09.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 11:10:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074734705
  Удостоверено време: 13.10.2017 11:10:40
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2017 08:10:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.10.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 12:55:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075478790
  Удостоверено време: 13.11.2017 12:55:37
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 10:55:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 11:27:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076231790
  Удостоверено време: 14.12.2017 11:27:52
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 09:27:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.12.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 14:27:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076796280
  Удостоверено време: 09.01.2018 14:27:44
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 12:27:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 09:58:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077981322
  Удостоверено време: 19.02.2018 09:58:31
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 07:58:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.02.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 15:51:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078781595
  Удостоверено време: 13.03.2018 15:51:28
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 13:51:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане за м.03.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:59:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085002450
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:59:12
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:59:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане м.04.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 15:00:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085002552
  Удостоверено време: 06.06.2018 15:00:09
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 12:00:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане м.05.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 15:01:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085002650
  Удостоверено време: 06.06.2018 15:01:15
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 12:01:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.06.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 15:28:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088153235
  Удостоверено време: 16.07.2018 15:28:52
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 12:28:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 11:30:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089298297
  Удостоверено време: 03.08.2018 11:30:10
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 08:30:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.08.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 16:33:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090825803
  Удостоверено време: 17.09.2018 16:33:38
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 13:33:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.09.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 12:58:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091591996
  Удостоверено време: 15.10.2018 12:58:25
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 09:58:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори