ЦСМП - ВИДИН

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН

Дата и час на публикуване: 2016-10-11 14:57:55
ID номер: 9053206 Статус: възложена

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА  ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН

Индивидуален номер на процедурата: 0001367
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 38333.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):
Краен срок за подаване на оферта: 2016-06-06 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ
Документи
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ С МОСТ ЕНЕРДЖИ АД ЗА М.09.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 15:07:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054697478
  Удостоверено време: 11.10.2016 15:07:18
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2016 12:07:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на ел.енергия с Мост Енерджи АД за м.10.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 12:03:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055431124
  Удостоверено време: 01.11.2016 12:03:28
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2016 10:03:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инофрмация за извършено плащане по договор задоставка на ел.енергия с Мост енерджи АА м.11.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 10:35:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059316340
  Удостоверено време: 05.12.2016 10:35:58
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 08:35:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНОФРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО Д-Р ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ЗА М.12.2016 С МОСТ ЕНЕРДЖИ АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-09 15:51:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064895066
  Удостоверено време: 09.01.2017 15:51:37
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2017 13:51:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на ел.енергия с Мост Енерджи АД м.01.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-03 08:31:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065905949
  Удостоверено време: 03.02.2017 08:31:49
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2017 06:31:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за м.02.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 11:38:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068274639
  Удостоверено време: 17.03.2017 11:38:26
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 09:38:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА М.03.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 10:05:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069038915
  Удостоверено време: 05.04.2017 10:05:53
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 07:05:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.04.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-30 09:14:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070669568
  Удостоверено време: 30.05.2017 09:14:52
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2017 06:14:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.06.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 10:05:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072332105
  Удостоверено време: 12.07.2017 10:05:13
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 07:05:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.07.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 09:25:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072960118
  Удостоверено време: 03.08.2017 09:25:30
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 06:25:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори