ЦСМП - ВИДИН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП- ВИДИН И ОТПЕЧАТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП-ВИДИН СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД СБКО ЗА 2017

Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:34:21Последна промяна: 2017-02-13 15:33:59
АОП номер: РЕШЕНИЕ -771964 /13.02.2017 Г. ОБЯВЛЕНИЕ 771982 /13.02.2017 Статус: възложена

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ПО 2 БР. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ :

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП-ВИДИН

2.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП-ВИДИН СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД СБКО

Индивидуален номер на процедурата: 0001973
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 70833.30 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-20 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • РЕШЕНИЕ № 5/13.02.2017

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:36:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066790652
  Удостоверено време: 13.02.2017 15:36:28
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 13:36:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:27:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066794865
  Удостоверено време: 13.02.2017 16:27:31
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 14:27:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата в word формат

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:27:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066794868
  Удостоверено време: 13.02.2017 16:27:35
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 14:27:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата обр.9

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:29:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066795020
  Удостоверено време: 13.02.2017 16:29:38
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 14:29:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата - обр.10

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:30:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066795065
  Удостоверено време: 13.02.2017 16:30:18
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 14:30:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата обр.11

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:31:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066795142
  Удостоверено време: 13.02.2017 16:31:07
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 14:31:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата обр.12

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:31:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066795202
  Удостоверено време: 13.02.2017 16:31:47
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 14:31:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договори word формат

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 16:32:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066795289
  Удостоверено време: 13.02.2017 16:32:56
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2017 14:32:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата - обр.3- 5 word формат

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-20 14:27:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067310076
  Удостоверено време: 20.02.2017 14:27:56
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2017 12:27:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Запитване от Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 10:43:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067468732
  Удостоверено време: 24.02.2017 10:43:44
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2017 08:43:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване от Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 10:46:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067468849
  Удостоверено време: 24.02.2017 10:46:06
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2017 08:46:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмо Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 12:54:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067876838
  Удостоверено време: 07.03.2017 12:54:55
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 10:54:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 6 /07.03.2017 по чл.25 от ЗОП

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 12:58:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067876967
  Удостоверено време: 07.03.2017 12:58:31
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 10:58:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 7/14.03.2017 за промяна на дата и часа на отваряне на офертите

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2017-03-14 12:33:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068145981
  Удостоверено време: 14.03.2017 12:33:19
  Удостоверено време по UTC: 14.03.2017 10:33:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 16/14.03.2017 за назначаване на комисия -оценка и класиране на участниците в ОП

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-03-14 12:35:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068146088
  Удостоверено време: 14.03.2017 12:35:35
  Удостоверено време по UTC: 14.03.2017 10:35:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 13:49:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068512692
  Удостоверено време: 23.03.2017 13:49:06
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 11:49:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 13:50:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068512766
  Удостоверено време: 23.03.2017 13:50:54
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 11:50:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № 16/14.03.2017 -

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-03-29 15:19:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068750170
  Удостоверено време: 29.03.2017 15:19:29
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2017 12:19:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед на Директора на ЦСМП-Видин за утвърждаване на протокол

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-03-29 15:20:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068750227
  Удостоверено време: 29.03.2017 15:20:33
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2017 12:20:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление от Томбоу България ООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-29 15:58:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068752073
  Удостоверено време: 29.03.2017 15:58:08
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2017 12:58:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмено възржение от Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 13:18:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069129938
  Удостоверено време: 07.04.2017 13:18:25
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 10:18:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 21/07.04.2017

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 13:20:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069130018
  Удостоверено време: 07.04.2017 13:20:47
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 10:20:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 12:50:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069307036
  Удостоверено време: 12.04.2017 12:50:44
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 09:50:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 12:51:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069307061
  Удостоверено време: 12.04.2017 12:51:51
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 09:51:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 12:53:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069307118
  Удостоверено време: 12.04.2017 12:53:25
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 09:53:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за утвърждаване на протокол

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-12 12:54:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069307142
  Удостоверено време: 12.04.2017 12:54:11
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2017 09:54:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Томбоу България ООД - отпечатване, уравление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП-Видин със средства от фонд СБКО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 09:25:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069909848
  Удостоверено време: 03.05.2017 09:32:43
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2017 06:32:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Томбоу България ООД за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на дежурния персонал на ЦСМП-Видин

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 09:38:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069910010
  Удостоверено време: 03.05.2017 09:38:21
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2017 06:38:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА М.04.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 13:00:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070128770
  Удостоверено време: 11.05.2017 13:00:49
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 10:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 09:43:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071000917
  Удостоверено време: 08.06.2017 09:43:15
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2017 06:43:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.06.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 09:57:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072331659
  Удостоверено време: 12.07.2017 09:57:23
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 06:57:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 09:21:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072959941
  Удостоверено време: 03.08.2017 09:21:22
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 06:21:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.08.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 09:00:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074150358
  Удостоверено време: 19.09.2017 09:00:25
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 06:00:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане м.09.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 11:08:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074734637
  Удостоверено време: 13.10.2017 11:08:54
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2017 08:08:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор м.10.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 12:53:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075478732
  Удостоверено време: 13.11.2017 12:53:37
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 10:53:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащаве по договор за м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 11:18:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076231542
  Удостоверено време: 14.12.2017 11:18:59
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 09:18:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.12.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 14:29:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076796327
  Удостоверено време: 09.01.2018 14:29:24
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 12:29:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.01.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 09:53:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077981011
  Удостоверено време: 19.02.2018 09:53:38
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 07:53:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор с Томбоу България м.02.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 15:57:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078782166
  Удостоверено време: 13.03.2018 15:57:38
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 13:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.03.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:22:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084998726
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:22:03
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:22:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.04.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:25:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084999066
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:25:09
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:25:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори