ЦСМП - ВИДИН

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП-ВИДИН ; ОТПЕЧАТВАНЕ ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП-ВИДИН СЪС СРЕДСТВА НА ФОНД СБКО ЗА 2017 Г.

Дата и час на публикуване: 2016-12-23 12:46:15
АОП номер: 764225 - решение заоткриване на процедура 764333-обявление за поръчка Статус: затворена

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ :

1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП-ВИДИН ЗА 2017 Г.

2.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП-ВИДИН СЪС СРЕДСТВА НА СБКО ЗА 2017 Г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001814
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 70833.30 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-30 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
 • Телефон/и за контакт: 094 600882
Документи
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОП - ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА 2017

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 12:50:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062190265
  Удостоверено време: 23.12.2016 12:50:28
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2016 10:50:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС/ЗОП

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 12:52:00
  Дата и час на промяна: 2016-12-27 12:12:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062820306
  Удостоверено време: 27.12.2016 12:12:45
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 10:12:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ № 4/23.12.2016 НА ДИРЕКТОРА НА ЦСМП-ВИДИН ЗАОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 12:53:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062190639
  Удостоверено време: 23.12.2016 12:53:53
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2016 10:53:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УТВЪРДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 12:58:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062191167
  Удостоверено време: 23.12.2016 12:58:47
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2016 10:58:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - ЗА ТЕГЛЕНЕ ВЪВ ФОРМАТ WORD

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 13:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062191505
  Удостоверено време: 23.12.2016 13:01:41
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2016 11:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА В WORD ФОРМАТ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-05 10:24:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064249323
  Удостоверено време: 05.01.2017 10:24:09
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2017 08:24:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 9 - Техническа документация ОП 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:25:14
  Дата и час на промяна: 2017-01-19 14:30:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065273637
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:30:21
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:30:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 10 - Техническо предложене ОП 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:26:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065273476
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:26:26
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:26:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 11- Ценово предложение ОП 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:28:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065273567
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:28:40
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:28:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 12 - Ценово предложение ОП 2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-19 14:29:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065273597
  Удостоверено време: 19.01.2017 14:29:29
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2017 12:29:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление / запитване от Томбоу България ООД вх.№ 1/23.01.2017 относно ОП - доставка на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП- Видин за 2017

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:09:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065577446
  Удостоверено време: 27.01.2017 13:09:35
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 11:09:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмен отговор изх.№ 5/23.01.2017 на запитване на Томбоу България ООД относно ОП- Доставка на ваучери за храна за нужждите на ЦСМП-Видин за 2017 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:11:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065577517
  Удостоверено време: 27.01.2017 13:11:35
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 11:11:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 11/26.01.2017 за назначаване на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-02-01 13:07:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065756083
  Удостоверено време: 01.02.2017 13:07:43
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2017 11:07:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията - ОП- ваучери 2017 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-01 13:10:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065756198
  Удостоверено време: 01.02.2017 13:10:31
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2017 11:10:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 12/01.02.2017 за утвърждаване на протокола на Комисията - ОП- ваучери 2017

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-02-01 13:13:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065756311
  Удостоверено време: 01.02.2017 13:13:20
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2017 11:13:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Възражение на Български поще ЕАД относно Заповед 12/01.02.2017

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 09:08:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066157394
  Удостоверено време: 06.02.2017 09:08:59
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 07:08:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед на Директора на ЦСМП за прекратяване на ОП - Доставка на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП Видин за 2017

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-02-10 13:12:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066541631
  Удостоверено време: 10.02.2017 13:12:20
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2017 11:12:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори