ЦСМП - ВИДИН

Доставка/покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво и консумативи за МПС за нуждите ЦСМП – Видин и филиалите му

Дата и час на публикуване: 2014-11-19 12:12:07Последна промяна: 2016-10-11 15:45:24
АОП номер: 00096-2015-0001 Статус: възложена

Доставка/покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво (бензин А-95Н -1500 л.и Дизелово гориво- 126000 л.) и консумативи за МПС (автомобилни масла и смазочни материали -615 л.) за нуждите ЦСМП – Видин и филиалите му , за срок от 3 години. Обособена позиция № 1 - автомобилно гориво (бензин А-95Н и Дизелово гориво). Обособена позиция № 2 - консумативи за МПС (автомобилни масла и смазочни материали).

Индивидуален номер на процедурата: 0000889
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: г-н Стоянов
 • Телефон/и за контакт: 094 600 882
Документи
 • Решение за откриване на процедура - 698238/19.11.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 12:12:07
 • Информация за сключен договор - 707054/12.01.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 12:19:52
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО СЪС СЪНИ ОЙЛ АД ЗА М.09.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-11 14:11:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054693387
  Удостоверено време: 11.10.2016 14:11:00
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2016 11:11:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор със Съни оил АД за доставка на горива за нуждите на ЦСМП-Видин за м.10.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 11:58:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055430944
  Удостоверено време: 01.11.2016 11:58:42
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2016 09:58:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на гориво за реаномобилите на ЦСМП - Видин по договор със Съни ойл АД за м.11.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 10:38:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059316669
  Удостоверено време: 05.12.2016 10:38:39
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 08:38:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за доставка на горива за м.12.2016 със Съни ойл АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 12:36:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062823064
  Удостоверено време: 27.12.2016 12:36:51
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 10:36:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за м.02.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 11:36:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068274532
  Удостоверено време: 17.03.2017 11:36:19
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 09:36:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ЗА М.03.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-05 10:11:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069039131
  Удостоверено време: 05.04.2017 10:11:03
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2017 07:11:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • извършено плащане по договор за м.04.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-04 14:46:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069955077
  Удостоверено време: 04.05.2017 14:46:43
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2017 11:46:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-08 09:54:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071001669
  Удостоверено време: 08.06.2017 09:54:16
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2017 06:54:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.06.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-12 10:03:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072332001
  Удостоверено време: 12.07.2017 10:03:22
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2017 07:03:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 09:27:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072960221
  Удостоверено време: 03.08.2017 09:27:54
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 06:27:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.08.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 09:07:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074150566
  Удостоверено време: 19.09.2017 09:07:53
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 06:07:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане за м.09.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-13 11:06:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074734546
  Удостоверено време: 13.10.2017 11:06:48
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2017 08:06:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор м.10.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-13 13:03:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075479057
  Удостоверено време: 13.11.2017 13:03:34
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2017 11:03:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по по договор за м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 11:20:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076231600
  Удостоверено време: 14.12.2017 11:20:52
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 09:20:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 10:02:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077981558
  Удостоверено време: 19.02.2018 10:02:01
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 08:02:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане за м.02.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 16:00:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078782425
  Удостоверено време: 13.03.2018 16:00:29
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 14:00:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.03.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:49:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085001461
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:49:03
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:49:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.04.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:49:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085001532
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:49:40
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:49:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.05.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-06 14:51:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085001750
  Удостоверено време: 06.06.2018 14:51:38
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2018 11:51:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.06.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 15:31:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088153423
  Удостоверено време: 16.07.2018 15:31:26
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 12:31:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.07.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 11:33:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089298511
  Удостоверено време: 03.08.2018 11:33:11
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2018 08:33:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация за извършено плащане по договор за м.08.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 16:36:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090825934
  Удостоверено време: 17.09.2018 16:36:08
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 13:36:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.09.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-15 13:00:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091592140
  Удостоверено време: 15.10.2018 13:00:58
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2018 10:00:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.10.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-13 15:04:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092529481
  Удостоверено време: 13.11.2018 15:04:38
  Удостоверено време по UTC: 13.11.2018 13:04:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.10.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:18:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094487075
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:18:59
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:18:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.12.2018

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 10:20:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094487123
  Удостоверено време: 18.01.2019 10:20:11
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 08:20:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:44:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646634
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:44:13
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:44:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2019

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-11 08:45:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096646666
  Удостоверено време: 11.03.2019 08:45:01
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2019 06:45:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.03.19

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:49:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100563423
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:49:13
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:49:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане по договор за м.04.19

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 11:50:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100563569
  Удостоверено време: 13.05.2019 11:50:31
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 08:50:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори