ЦСМП - ВИДИН

Доставка на горива за реанимобилите на ЦСМП-Видин и филиалите му за 2015 година: Бензин А95Н и дизелово гориво.

Дата и час на публикуване: 2014-11-19 12:12:07Последна промяна: 2016-05-30 12:15:41
АОП номер: 00096-2014-0001 Статус: възложена

Доставка на горива за реанимобилите на ЦСМП-Видин и филиалите му за 2015 година: Бензин А95Н и дизелово гориво.

Индивидуален номер на процедурата: 0000888
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стоянов
  • Телефон/и за контакт: 094 600 882
Документи