ЦСМП - Силистра

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021г за нуждите на ЦСМП-Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-04-08 11:37:53Последна промяна: 2021-04-08 11:37:47
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-08 11:37:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146610512
  Удостоверено време: 08.04.2021 11:37:58
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2021 08:37:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-08 11:38:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146610520
  Удостоверено време: 08.04.2021 11:38:00
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2021 08:38:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на проектодоговор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-14 14:55:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147200091
  Удостоверено време: 14.04.2021 14:55:47
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2021 11:55:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор - Изменен

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-14 14:55:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147200094
  Удостоверено време: 14.04.2021 14:55:50
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2021 11:55:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:16:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480262
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:16:17
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:16:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:16:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480263
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:16:19
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:16:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:16:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480266
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:16:23
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:16:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 15:10:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151206925
  Удостоверено време: 01.06.2021 15:10:48
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 12:10:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 15:10:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151206928
  Удостоверено време: 01.06.2021 15:10:50
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 12:10:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 15:10:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151206937
  Удостоверено време: 01.06.2021 15:10:54
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 12:10:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 15:10:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151206940
  Удостоверено време: 01.06.2021 15:10:57
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 12:10:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 15:11:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151206946
  Удостоверено време: 01.06.2021 15:11:00
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 12:11:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Дансон

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-27 14:17:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173243536
  Удостоверено време: 27.01.2022 14:17:42
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2022 12:17:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-27 14:17:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173243541
  Удостоверено време: 27.01.2022 14:17:45
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2022 12:17:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Медофарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-27 14:17:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173243547
  Удостоверено време: 27.01.2022 14:17:47
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2022 12:17:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-28 13:15:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173309446
  Удостоверено време: 28.01.2022 13:15:49
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2022 11:15:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори