ЦСМП - Силистра

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г. за нуждите на ЦСМП-Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:02:11
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:02:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145823676
  Удостоверено време: 29.03.2021 14:02:15
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2021 11:02:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:02:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145823682
  Удостоверено време: 29.03.2021 14:02:17
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2021 11:02:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на проектодоговор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-14 14:54:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147200004
  Удостоверено време: 14.04.2021 14:54:48
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2021 11:54:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор - Изменен

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-14 14:54:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147200006
  Удостоверено време: 14.04.2021 14:54:51
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2021 11:54:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:15:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480172
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:15:24
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:15:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:15:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480176
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:15:26
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:15:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:15:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480177
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:15:28
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:15:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 09:17:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151175786
  Удостоверено време: 01.06.2021 09:17:58
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 06:17:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 09:18:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151175790
  Удостоверено време: 01.06.2021 09:18:00
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 06:18:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 09:18:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151175799
  Удостоверено време: 01.06.2021 09:18:03
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 06:18:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Дансон

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-27 14:19:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173243736
  Удостоверено време: 27.01.2022 14:19:57
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2022 12:19:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-28 13:13:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173309320
  Удостоверено време: 28.01.2022 13:13:58
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2022 11:13:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори