ЦСМП - Силистра

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г. за нуждите на ЦСМП-Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:00:53
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:00:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145823546
  Удостоверено време: 29.03.2021 14:00:57
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2021 11:00:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-29 14:01:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145823551
  Удостоверено време: 29.03.2021 14:01:00
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2021 11:01:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение на проектодоговор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-14 14:53:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147199905
  Удостоверено време: 14.04.2021 14:53:47
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2021 11:53:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор - Изменен

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-14 14:53:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147199908
  Удостоверено време: 14.04.2021 14:53:49
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2021 11:53:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:14:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480046
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:14:28
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:14:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:14:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480052
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:14:30
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:14:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 15:14:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148480065
  Удостоверено време: 28.04.2021 15:14:32
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 12:14:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-31 16:03:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151139723
  Удостоверено време: 31.05.2021 16:03:15
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2021 13:03:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-31 16:03:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151139726
  Удостоверено време: 31.05.2021 16:03:17
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2021 13:03:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-31 16:03:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151139733
  Удостоверено време: 31.05.2021 16:03:20
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2021 13:03:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-27 14:23:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173244065
  Удостоверено време: 27.01.2022 14:23:53
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2022 12:23:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-28 13:13:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173309275
  Удостоверено време: 28.01.2022 13:13:02
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2022 11:13:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори