ЦСМП - Силистра

: „Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи” по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г. за нуждите на ЦСМП-Силистра“

Дата и час на публикуване: 2021-02-15 10:24:41Последна промяна: 2021-02-15 10:24:37
Документи