ЦСМП - Силистра

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно-съдова система” по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на ЦСМП-Силистра“

Дата и час на публикуване: 2021-02-15 10:22:07Последна промяна: 2021-02-15 10:22:00
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-02-15 10:22:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142348715
  Удостоверено време: 15.02.2021 10:22:14
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2021 08:22:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-02-15 10:22:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142348722
  Удостоверено време: 15.02.2021 10:22:16
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2021 08:22:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 15:46:47
  Дата и час на промяна: 2021-03-11 07:28:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144386752
  Удостоверено време: 11.03.2021 07:28:35
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2021 05:28:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 15:46:50
  Дата и час на промяна: 2021-03-11 07:28:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144386757
  Удостоверено време: 11.03.2021 07:28:53
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2021 05:28:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 15:46:52
  Дата и час на промяна: 2021-03-11 07:29:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144386762
  Удостоверено време: 11.03.2021 07:29:04
  Удостоверено време по UTC: 11.03.2021 05:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Софарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-02 15:22:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146238579
  Удостоверено време: 02.04.2021 15:22:38
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2021 12:22:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Търговска лига

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-02 15:22:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146238596
  Удостоверено време: 02.04.2021 15:22:41
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2021 12:22:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-02 15:22:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146238613
  Удостоверено време: 02.04.2021 15:22:43
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2021 12:22:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор с Търговска лига

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-27 14:30:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173244638
  Удостоверено време: 27.01.2022 14:30:07
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2022 12:30:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-28 13:05:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173308695
  Удостоверено време: 28.01.2022 13:05:36
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2022 11:05:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма-РС 55

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-10 08:25:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174592536
  Удостоверено време: 10.02.2022 08:25:25
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2022 06:25:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори