ЦСМП - Силистра

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Силистра: Dexamethasone по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. и Morphine и Pethidine по Обособена позиция №2 на Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г. за нуждите на ЦСМП-Силистра “

Дата и час на публикуване: 2020-08-25 10:13:48Последна промяна: 2020-08-25 10:13:28
Документи