ЦСМП - Силистра

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Силистра: Dexamethasone по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. и Morphine и Pethidine по Обособена позиция №2 на Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г. за нуждите на ЦСМП-Силистра “

Дата и час на публикуване: 2020-08-25 10:13:48Последна промяна: 2020-08-25 10:13:28
Документи
 • Покана - 1

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-08-25 10:13:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131400738
  Удостоверено време: 25.08.2020 10:13:56
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2020 07:13:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана - 2

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-08-25 10:14:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131400743
  Удостоверено време: 25.08.2020 10:14:06
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2020 07:14:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-08-25 10:14:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131400750
  Удостоверено време: 25.08.2020 10:14:09
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2020 07:14:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 11:42:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131659846
  Удостоверено време: 01.09.2020 11:42:23
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 08:42:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед комисия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-09-14 11:13:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132494175
  Удостоверено време: 14.09.2020 11:13:14
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2020 08:13:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-21 11:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132991885
  Удостоверено време: 21.09.2020 11:21:09
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2020 08:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-21 11:21:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132991886
  Удостоверено време: 21.09.2020 11:21:12
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2020 08:21:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-21 11:21:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132991889
  Удостоверено време: 21.09.2020 11:21:14
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2020 08:21:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изменение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-07 13:30:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133957357
  Удостоверено време: 07.10.2020 13:30:48
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2020 10:30:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за сключване на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-07 13:30:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133957358
  Удостоверено време: 07.10.2020 13:30:50
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2020 10:30:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-21 16:15:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134842144
  Удостоверено време: 21.10.2020 16:15:55
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2020 13:15:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка ID 997792

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-10-21 16:15:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134842147
  Удостоверено време: 21.10.2020 16:15:57
  Удостоверено време по UTC: 21.10.2020 13:15:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-28 13:04:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173308582
  Удостоверено време: 28.01.2022 13:04:15
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2022 11:04:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-28 13:04:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173308585
  Удостоверено време: 28.01.2022 13:04:17
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2022 11:04:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключен договор със Софарма-РС 270,277

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-10 08:26:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174592580
  Удостоверено време: 10.02.2022 08:26:24
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2022 06:26:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори