Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - Силистра

Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:25:51Последна промяна: 2019-11-20 14:25:41
Документи
 • Покана за участие в мини процедура

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:28:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767597
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:28:06
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:28:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за участие в мини процедура

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:28:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767594
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:28:04
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:28:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за участие в мини процедура

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:28:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767588
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:28:02
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:28:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:28:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767585
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:28:00
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:28:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:27:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767582
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:27:58
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:27:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на автомобилите

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:27:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767576
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:27:54
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:27:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54_7

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:27:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767570
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:27:51
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:27:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на мини процедура

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 14:27:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112767566
  Удостоверено време: 20.11.2019 14:27:49
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 12:27:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за промяна в условията

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 13:58:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112849950
  Удостоверено време: 22.11.2019 13:58:37
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 11:58:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригирана покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 13:58:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112849958
  Удостоверено време: 22.11.2019 13:58:40
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 11:58:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригирана покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 13:58:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112849962
  Удостоверено време: 22.11.2019 13:58:42
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 11:58:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Коригирана покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 13:58:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112849970
  Удостоверено време: 22.11.2019 13:58:45
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 11:58:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 13:58:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112849974
  Удостоверено време: 22.11.2019 13:58:47
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 11:58:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на населените места

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 13:58:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112849978
  Удостоверено време: 22.11.2019 13:58:49
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 11:58:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация на ЦОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 13:58:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112849985
  Удостоверено време: 22.11.2019 13:58:52
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 11:58:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от оценителната комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-10 11:09:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114071243
  Удостоверено време: 10.12.2019 11:09:52
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2019 09:09:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-10 11:09:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114071245
  Удостоверено време: 10.12.2019 11:09:55
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2019 09:09:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори